N A J B L I Ż S Z A
K O N F E R E N C J A

RYNEK CIEPŁA 2014
6-8 października

Rejestracja on-line


O S T A T N I E
K O N F E R E N C J E

RYNEK GAZU 2014
25-27 czerwca

ZET 2014
19-21 lutego

RYNEK CIEPŁA 2013
16-18 października

Materiały konferencyjne

Inne

rec2013

Patronat medialny:

cire

 

 

MIEJSCE KONFERENCJI

CSW „Energetyk”
ul. Paderewskiego 10
24-140 Nałęczów
tel. 81 50 14 604, fax 81 5014 047
www.cswenergetyk.lublin.pl
GPS: N: 51.28597, E: 22.21195

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

16 października (środa)

13.00 - rejestracja uczestników w Biurze Konferencji w CSW Energetyk

13:00 - 16:00 – obiad
16:30 - 19:00 – małe grupy dyskusyjne (A i B)
19:00 - 20:00 – kolacja w CSW Energetyk
20:00 - 22:30 – wieczorek w Atrium: kręgle, bilard, basen, korzystanie z bufetu
17 października (czwartek)

8:00 - 9:00 – śniadanie w miejscu zakwaterowania
9:00 - 11:00 – otwarcie konferencji i obrady grupy tematycznej 1
11:00 - 11:30 – przerwa kawowa
11:30 - 13:00 – obrady grupy tematycznej 2
13:00 - 14:00 – obiad w CSW Energetyk
14:15 - 18:00 – wycieczka autokarowa – zwiedzanie Lublina
19:00 - 22:30 – kolacja w CSW Energetyk
18 października (piątek)

8:00 - 9:00 – śniadanie w miejscu zakwaterowania
9:00 - 12:00 – obrady grupy tematycznej 3
12:00 - 12:30 – podsumowanie obrad i zakończenie konferencji
12:30 - 14:00 – obiad w CSW Energetyk

 

Informujemy, iż mogą Państwo w dowolnym terminie skorzystać
(bezpłatnie) z term nałęczowskich (Atrium w centrum parku). Potrzebny
ręcznik, klapki i oczywiście strój kąpielowy.

 

OBRADY DOTYCZYĆ BĘDĄ NASTĘPUJĄCYCH ZAGADNIEŃ

• polityka energetyczna rządu i narzędzia jej realizacji w sektorze energetycznym,
• ceny paliw rynkowych a ceny ciepła,
• wpływ znowelizowanej Dyrektywy o handlu emisjami na sektor ciepłowniczy i ceny ciepła,
• systemy wsparcia generacji rozproszonej,
• pomoc publiczna na budowę lub rozbudowę sieci ciepłowniczych,
• projekty ESCO jako główne źródło poprawy efektywności energetycznej,
• urzędowa regulacja w obrocie ciepłem,
• finansowanie nowych technologii oraz przekształceń ciepłowni w elektrociepłownie,
• kogeneracja gazowa i wykorzystująca odnawialne źródła energii,
• ciepło z odpadów komunalnych jako źródło ekologicznej energii,
• konkurencja producentów ciepła na lokalnym rynku energii,
• sposoby pomiaru ilości i rozliczania  zużycia ciepła,
• optymalizacja pracy źródeł ciepła pracujących na wspólną sieć ciepłowniczą,
• techniczne i ekonomiczne aspekty eksploatacji urządzeń w ciepłownictwie,
• spółdzielnie mieszkaniowe jako znaczące podmioty na rynku ciepła i innych mediów,
• oszczędność energii jako element rynku ciepła,
• metody badań rynku i pozyskiwania klientów (znaczenie marketingu w ciepłownictwie),
• teleinformatyka w zarządzaniu i obrocie ciepłem,
• węgiel i procesy jego przygotowania do produkcji ciepła i energii elektrycznej,
• firmy ubezpieczeniowe i ich brokerzy w sektorze ciepłowniczym

 

ZGŁOSZENIA

 

Autorów referatów
Autorów referatów prosimy o podanie do 4 września 2013 tytułu referatu oraz nadesłanie jego streszczenia. Pełny tekst referatu, należy przesłać do 18 września 2013 na adres Redakcji Rynku Energii. Referaty przesłane w oznaczonym terminie będą wydrukowane w materiałach konferencyjnych, a niektóre z nich po uzyskaniu pozytywnych recenzji w czasopiśmie „Rynek Energii” nr 5/2013 i nr 6/2013.
 

Uczestników
Zgłoszenia udziału w Konferencji oraz karty uczestnictwa należy przesyłać do dnia 30 września 2013 na adres Redakcji Rynku Energii. Po tym terminie prosimy najpierw skontaktować się z organizatorem.
 

Firm
Firmy, które chciałyby być współorganizatorem konferencji, jej sponsorem, zamówić reklamę oraz wystąpić podczas konferencji z prezentacją, a także wziąć udział w wystawie, prosimy o skontaktowanie się z organizatorem w celu ustalenia warunków i planu współpracy.
 

Adres do korespondencji:
Redakcja Rynku Energii, ul. Bieszczadzka 6, 20-722 Lublin
tel./fax: 81 526 84 18, e-mail: info@kaprint.pl

   Szczegóły konferencji: